Centrum inicjatyw Lokalnych - "nasze Podwórko Jeżyce"

W 2020 roku, wraz z Wielkopolską Radą Koordynacyjną Związkiem Organizacji Pozarządowych, realizowaliśmy projekt Centrum Inicjatyw Lokalnych „Nasze Podwórko Jeżyce”. 

Projekt sfinansowany był ze środków budżetowych Miasta Poznania.