Poszukujesz lepszego świata.

Kierujesz się otwartością, cenisz życie, zdrowie i naturę. Samopoznanie, świadomość siebie i otaczającego cię świata, połączenie z innymi i tworzenie społeczności są dla ciebie najważniejsze. Cenisz sobie sztukę, chcesz wyrażać siebie i dbasz o bliskie ci osoby. Może jesteś młodym człowiekiem, który chce jak najlepiej przeżyć swoje życie i zrobić co w jego mocy, póki jest jeszcze na to czas. A może jesteś już rodzicem i chcesz dać dzieciom dobry przykład przekazując im dziedzictwo, które potem będą dalej niosły w świat?

ESENCJA FUNDACJI

ŚWIADOMOŚĆ
Świadomość swoich zmysłów, emocji i potrzeb w różnych aspektach życia jest kluczowa. Używki nie są potrzebne. Zapobiegajmy uzależnieniom i pomagajmy uzależnionym.

ZDROWIE PSYCHICZNE
Poukładane w głowie jest najważniejsze. Stop wstydowi towarzyszącemu poszukiwaniu zdrowia psychicznego. Psycholodzy, psychiatrzy i terapeuci, łączmy się!

SZTUKA
Sport to zdrowie, a sztuka? Sztuka zmienia percepcję człowieka, ułatwia samopoznanie oraz wyrażenie się poprzez emocje. Sztukę trzeba odelitarniać i upowszechniać. Twórzmy!

DZIAŁANIA PRO-SPOŁECZNE
Aktywizujmy ludzi różnych pokoleń i łączmy te pokolenia we wspólnym działaniu. Człowiek jest częścią natury, a nie władcą. Uczmy się od mądrzejszych, edukujmy potrzebujących, dzielmy się tym, co mamy.

Kontakt z nami

To przestrzeń która:

  • Wspiera Twoje poszukiwanie samego siebie oraz budowanie własnej tożsamości
  • Daje możliwość pełnego i wolnego wyrażenia siebie
  • Pomaga uzyskać głęboki wgląd w samego siebie
  • Przeciera szlak do spełnienia własnych marzeń
  • Ułatwia stworzenie nowych relacji, poznanie ciekawych ludzi
  • Buduje społeczność. Utraconą wspólnotę. Potrzebę grupy podobnych Tobie
  • Odpowiada na Twoją tęsknotę za wsparciem

Jeśli zostawisz nam swój adres email będziemy informować Cie o najbliższych ciekawych wydarzeniach.