Kampania Społeczna na rzecz profilaktyki i higieny zdrowia psychicznego.